Krapfoss Hornorkester i Moss er et brassband etter tradisjonelt engelsk mønster. Det startet som et lokalt orkester på Krapfoss. I dag kommer medlemmene fra Halden i sør til Bærum i nord.

Orkesteret ble stiftet 1. februar 1945 etter initiativ av Thorleif Gravningsmyhr. En del gutter hadde fått det for seg at det burde være et musikkorps i Krapfoss krets av Moss by. De første øvelsene ble ledet av Willy Jørgensen og foregikk i kjelleren hos Nils Hansen.
Det var smått om instrumenter. Det første året leiet musikantene instrumenter fra Son kommune, og man fant også instrumenter fra et tidligere korps på stedet. Korpsets navn den første tiden var Krapfoss Musikkforening, og det første tegn på uniformer var hvite luer med sort kokarde med bokstavene K.H. malt i gull. Orkesteret har siden vært en aktiv bidragsyter i kulturlivet i Moss, noe som bl.a. resulterte i at de fikk Mossianaprisen i år 2000.
Fra å være et tradisjonelt marsjorkester, har korpset siden midten av 1980-tallet satset mer på konkurranser og prosjektkonserter. Det har vunnet sin divisjon i Grenland International Brassfestival to ganger. Korpset har gjennomført temakonserter, reiser og CD-utgivelser, og arrangerer tradisjonen tro hvert år ”Messing i Kirkerommet”. Det deltar også med mindre grupper i diverse uhøytidelige arrangementer , som f. eks. julegateåpninger, oktoberfest og Morsavandring. Krapfoss Hornorkester har foretatt flere utenlandsreiser til konkurranser og festivaler.

I 2023 deltok vi for andre gang på "With Friday", som er en marsjkonkurranse i Manchesterområdet med 128 deltagende band og kom på 29 plass totalt og vant 3. divisjon på 2 av 7 steder, 

Korpset deltok også i Oslo Brassfestival i 2023 og vant 2. divisjon.

Fast øvingslokale er i Østfoldkirken i Moss på mandager.
Søk
Driftes av Styreportalen AS